Phone: 0618.823.600 Tìm kiếm
Họp mặt cuối năm 2014 - Bữa tiệc cho nhân viên