Phone: 0618.823.600 Tìm kiếm
Công thức: - Aloe vera Extract: 25mg , - Aloe vera Freeze dried power: 25mg , - Soybean Oil: 868mg , - Beeswax: 107mg
Chỉ định:
Cách dùng:
Chống chỉ định:
Chú ý:
Đóng gói: viên 1000mg. Lọ 100 viên.
Hạn sử dụng:
Bảo quản:
Họp mặt cuối năm 2014 - Bữa tiệc cho nhân viên