Phone: 0618.823.600 Tìm kiếm
Công thức: Chưa cập nhập
Chỉ định: Chưa cập nhập
Cách dùng: Chưa cập nhập
Chống chỉ định: Chưa cập nhập
Chú ý: Chưa cập nhập
Đóng gói: Chai 100ml
Hạn sử dụng: Chưa cập nhập
Bảo quản: Chưa cập nhập
Họp mặt cuối năm 2014 - Bữa tiệc cho nhân viên